top of page

ייעוץ אסטרטגי לחברה להגנת הטבע להטמעת תחום שינוי אקלים - 2019

IMG_20190329_111136.jpg.png

Photo by Daniel Madar.

SPNI_logo.png

ב-2019, SP Interface ביצעה ייעוץ אסטרטגי עבור החברה להגנת הטבע, על הטמעת תחום שינוי אקלים בפעילויות הארגון. הפרויקט הובל ע"י ד"ר חגית אולנובסקי.

אמנם, החברה להגנת הטבע כבר עסקה בתחום שינוי האקלים בפעילויות שונות שלה, אך ללא מדיניות סדורה וראייה מערכתית. אנו גאים לתרום לתחום שינוי אקלים גם בחברה האזרחית.

פרויקט זה מצטרף לפרויקט נוסף שביצענו עבור החברה להגנת הטבע ב-2015-2016, על השפעות בריאותיות וסביבתיות של טורבינות רוח.

bottom of page