top of page

פרויקטים עם חברות מסחריות

אנו מבצעים פרויקטים עם חברות מסחריות. להלן דוגמאות לפרויקטים.

 

GHGSat-23MAY2017-PRESS-RELEASE-IMAGE_edi
GHGSat
  • ייצוג חברת GHGSat הקנדית בישראל. החברה מספקת שירותי מדידת פליטות פחמן דו-חמצני ומתאן מאתרים ספציפיים ברזולוציה וברגישות .גבוהים

ייעוץ לחברות בתחום הפקת אנרגיה מפסולת
  • ייעוץ על RDF, מבערות, גזיפיקציה, עיכול אנאירובי ועוד, 2018-2020.

ביצוע מחקרים משותפים עם חברות וגופים מסחריים
  • ביצוע 3 מחקרים בתחומים בניה ירוקה ותחליפי דלקים לתחבורה, בשיתוף עם AvivAMCG, וגלעד-שיף אדריכלות. 2016-2019.

זכיה בגרנט בגובה 1.6 מיליון ש"ח עבור פרויקט I-Deal Health
klalit_logo.png
  • זכיה בגרנט בגובה 1.6 מיליון ש"ח, עבור מכון כללית למחקר. הגרנט הינו מקרן ישראל דיגיטלית, של משרד הכלכלה והמשרד לשיוויון חברתי. הפרויקט זכה בפרס בתחרות של גוגל לאפליקציות רפואה דיגיטלית. 2016.

EWRE
  • עריכה מדעית של תסקיר השפעה על הסביבה בקידוחי גז "אריה" 2014-2015.

ECOncrete
  • סקרי דגים, זיהוי דגים וייעוץ מדעי, 2013-2014.

SGTech-logo.png
SGTech
  • ייעוץ בתחום אנרגיות עיכול אנאירובי וממשל, 2018-2019.

bottom of page