top of page

שירותי איתור וכימות דליפות גז טבעי ופליטות מתאן אחרות באמצעות לוויין

SP Interface מספקת שרותי מדידה, איתור וכימות של דליפות גז טבעי ופליטות מתאן (CH4) אחרות באמצעות חישה מרחוק, ברזולוציה גבוהה של 25 מטר, בהשוואה ללוויינים קודמים עם רזולוציה של 2 ק"מ ומעלה. המדידות מתבצעות באמצעות מערך לוויינים ראשון מסוגו של חברת GHGSat הקנדית. הלוויינים מסוגל לאתר ולכמת פליטות מתאן מרובות בשטח של עד 12X12 ק"מ במדידה אחת- כל אזור התעשיה של מפרץ חיפה למשל. רמת הדיוק של המערכת גבוהה יותר משל רוב אמצעי המדידה הקרקעיים הקיימים. מערכת זו מאפשרת זיהוי מדויק של דליפות משמעותיות של מתאן על פני שטח גדול, וטיפול מהיר בדליפות תוך צמצום עלויות וכוח אדם.

ניתן לבצע מדידה חד-פעמית או מדידות מרובות לאורך חצי שנה או שנה. ניתן לקבל נתונים על ריכוז המתאן באזור הסמוך לאתר הפליטה ואף לחשב את קצב הפליטה היומי או השנתי. המערכת מסוגלת למדוד אתרי פליטה נקודתיים כמו ארובה, צינור או מיכל, וכן אתרי פליטה משטח נרחב כמו מטמנות.

מתאן הינו המרכיב העיקרי בגז טבעי, וכן נוצר בתהליך עיכול אנאירובי של חומר אורגני במטמנות, במתקנים חקלאיים ובמתקני ביוגז.

GHGSat-23MAY2017-PRESS-RELEASE-IMAGE_edi

מדידת לוויין של פליטת מתאן מסכר לום פנגר בקמרון, אפריל 2017. הצבעים משקפים את ריכוזי המתאן באטמוספרה מעל לרמת הרקע שלו. היקף פליטה זו הוא 20-25 אלף טון מתאן בשנה.

הערכה ראשונית שמרנית היא כי מדינת ישראל איבדה בשנת 2016 בין 210-420 אלף טון גז טבעי (3-6% מהגז שהופק) בשווי של 187-373 מיליון ש"ח.

בנוסף, מתאן הינו גז חממה חזק ומזהם אוויר משמעותי לאדם ולטבע (גורם ליצירת אוזון טרופוספרי מזיק). לכן יש חשיבות בריאותית וסביבתית לאיתור דליפות ולתקן אותן. השירות מיועד לחברות בתחום האנרגיה, הפסולת והחקלאות, למשרדי ממשלה ולרשויות.

כיום (2021) במערך הלוויינים ישנם 3 לוויינים, שביצעו כבר אלפי מדידות מאז שיגור הלווין הראשון ב-2016. עד סוף 2022 צפויים להצטרף אליהם 8 לוויינים נוספים, אשר ישפרו את הדיוק, את הרזולוציה, את זמינות הלוויינים ואת תדירות המדידות.

קו"ק למחקרים 2017- המשרד להגנת הסביבה

שימושים בטכנולוגיה:

 • איתור, כימות ותיקון דליפות גז טבעי ב:

  • מערך הגז הטבעי.

  • תחנות כוח.

  • מפעלים.

  • תחנות תדלוק ב-CNG (compressed natural gas).

 • איתור, כימות וטיפול בפליטות מתאן מ:

  • מטמנות.

  • מתקני ביוגז.

  • מתקני טיפול בשפכים.

  • מתקנים חקלאיים.

  • גופי מים.

 • רגולציה בתחום פליטות מתאן, וצמצום פליטות מתאן.

 • מחקר בתחום זיהום אוויר.

 • מחקר בתחום גזי חממה ושינוי אקלים.

 • תכנון מערכת תימחור פחמן בישראל.

למידע נוסף, פנו אלינו.

מתאן הינו גז רב ערך בעל שימושים רבים (ייצור חשמל, תדלוק רכבים, ייצור כימיקלים ועוד). מאות מחקרים מאז 2011 מראים כי מתאן נפלט בהיקף ניכר ממתקני גז טבעי, מתקני נפט, מטמנות, מתקנים חקלאיים, בתי זיקוק, תחנות כוח, צנרת הולכה ומיכלי אחסון של גז טבעי, מתקני ביוגז ועוד.

בענף הגז הטבעי, פליטות אלו מגיעות ל-3-10% מכל הגז הטבעי המופק, גורמות להפסדים כלכליים ניכרים לחברות הגז ואף למדינה (עקב אבדן משאב טבע למיסוי), ומאיצות את התרוקנות מאגרי הגז הטבעי.

bottom of page