top of page

הגופים איתם אנו עובדים

אנו עובדים עם מגוון רחב של גופים. בין היתר, עם משרדי ממשלהרשויות, מוסדות אקדמיים, חברות ממשלתיות, גופים בינלאומיים, גופים עסקיים, גופי תקשורת וארגוני סביבה.

בנ"ל
ממשלה
אקדמיה
עסקים
תקשורת
ירוקים
bottom of page