top of page

פרויקטים עם עמותות, גופים פרטיים והציבור

יש לנו ניסיון בביצוע עשרות פרויקטים עם עמותות, עם גופים פרטיים ועם הציבור. להלן דוגמאות לפרויקטים.

 

  • גז החממה מתאן משפיע על שינוי האקלים בהיקף דומה לזה של פחמן דו-חמצני, 2015-היום.

  • השפעת טורבינות רוח על הבריאות והסביבה, 2015-2016.

האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
  • יעוץ מדעי, 2013-היום.

  • כתיבה מדעית לסוכנות הידיעות זווית, 2014-היום.

bottom of page