top of page
מוצרים ושירותים למשרדי ממשלה ולרשויות

אנו מתמחים ביישום מדע במשרדי ממשלה וברשויות. אנו מספקים את המוצרים והשירותים הבאים:

 

 • כתיבת וקידום הצעות מחליטים.

 • הובלת תהליכים בין משרדיים רבי משתתפים.

 • ביצוע מחקרים מוכווני מדיניות.

 • ארגון/ניהול/יעוץ ועדות מומחים.

 • כתיבת קולות קוראים.

 • שיפוט הצעות מחקר.

 • מתן חוות דעת על דוחות מסכמים של מחקרים.

 • חוות דעת מדעיות וטכנולוגיות.

 • פרסומים בתקשורת.

 • הנגשת המדע למקבלי החלטות.

 • כתיבת דוחות, מצגות ודפי מידע.

 • עריכה מדעית של חומר כתוב.

 • עריכה מדעית בכנסים.

 • סקירה מדעית של תחומים.

bottom of page