top of page

אודותינו

פעמים רבות, תגליות מדעיות וידע מדעי, נשארים באקדמיה, או זמינים למומחים בלבד, מבלי שמקבלי החלטות, חברות, או כלל הציבור יהיה מודע להם. עקב כך, מתקבלות החלטות חשובות במשרדי ממשלה, ברשויות ובחברות- מבלי שכל המידע הרלוונטי ידוע להם.

ב- Science Policy Interface (ממשק מדע ומדיניות) מחברים את המדע לחיים האמיתיים. אנו מתמחים בתחומי מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות וסביבה, אנרגיות מתחדשות, תחליפי דלקים, וביולוגיה. אנו מומחים ביישום מדע במדיניות, בהנגשת מידע מדעי ללא מדענים, בעלי רשת קשרים ענפה במשרדי הממשלה השונים, באקדמיה ובתעשייה. בעת הצורך אנו משתפים פעולה עם מומחים נוספים, כמו מתכננים, כלכלנים, רופאים ועוד.

כל השותפים הינם בוגרי תוכנית ממשק, מיסודה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, אשר משלבת מדענים כיועצים במשרדי ממשלה. הניסיון במגזר הממשלתי וההכשרה בתוכנית ממשק העניקו לנו ידע ביישום מדע בממשל, תקשורת המדע, שילוב מדע בתהליכי עיצוב מדיניות, תיווך בין האקדמיה למגזר הממשלתי, עבודה עם המגזר העסקי וכן עם המגזר השלישי. כיום אנו ספקים מורשים של משרד הביטחון.

bottom of page