top of page

הנגשת מדע בתקשורת

אנו מאמינים בחשיבות של הנגשת המדע בתקשורת לציבור הרחב. זאת על מנת לחשוף את הציבור ואת מקבלי ההחלטות לידע המדעי העכשווי בתחומי מדעי הסביבה והאקולוגיה. כך, מקבלי ההחלטות יוכלו לקבל החלטות המבוססות על ידע מדעי ואמין, הציבור יבין טוב יותר בתחומים המשפיעים על בריאותו ועל איכות הסביבה שלו. כולנו כותבים ופעילים בסוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, וגם פעילים בתקשורת באופן עצמאי.

להלן דוגמאות לפרסומים של כתבות וראיונות איתנו בתקשורת.

  • ד"ר חגית אולנובסקי בתוכנית "עושות חשבון", על רעלנים במזון. ספטמבר 2017.

bottom of page