top of page

פרויקט בו השתתפה SP Interface זכה בפרס של גוגל

klalit_logo.png
MorResearch_logo.gif
AMAlogo.jpg
google2.0.0.jpg

פרויקט פיתוח אפליקציה רפואית דיגיטלית I-Deal Health בו השתתפנו, זכה בפרס השני בתחרות פיתוח אפליקציות רפואיות של איגוד הרפואה האמריקאי (American Medical Association) וחברת גוגל (Google) לשנת 2018. האפליקציה פותחה ע"י מכון כללית למחקר, של מור יישום מחקרים בע"מ, ושירותי בריאות כללית.

האפליקציה מנבאת סיכויים לחלות במחלות כרוניות (כדוגמת סוכרת, שבץ), על בסיס נתונים רפואיים אישיים. התוצאות מאפשרות למטופלים ולצוות הרפואי להתמקד בפתרונות האפקטיביים ביותר לצמצום הסיכונים לחלות באותן מחלות.

אנו ניהלנו את תהליך כתיבת הגראנט שהוגש בתחום בריאות דיגיטלית לקרן ישראל דיגיטלית, במשרד לשיוויון חברתי ובמשרד הכלכלה. סייענו לתכנון הבסיס לפיתוח האלגוריתמים, לבחירת המחלות הכרוניות שתכללנה באפליקציה, לניהול כוח האדם המיועד, לתכנון שלבי הפרויקט, וכתבנו את התקציב. הזכייה בגראנט אפשרה את פיתוח האפליקציה.

EHR Intelligence
  • כתבה על זכיית האפליקציה ב-EHR Intelligence, יולי 2018.

Ynet.png
  • כתבה על זכיית האפליקציה ב-ynet, יולי 2018.

bottom of page