top of page

ביצוע 4 מחקרים עבור המשרד להגנת הסביבה (קולות קוראים 2016)

SP Interface זכתה במימון ל-4 פרויקטי מחקר, מתוך 4 הצעות מחקר אשר הגישה לקולות קוראים (קו"ק) לשנת 2016 של  המשרד להגנת הסביבה.

המחקרים התחילו בתחילת שנת 2017, יחד עם שותפינו ממוסד שמואל נאמן (הטכניון), Aviv AMCG, גלעד-שיף אדריכלות וחגי קוט. המחקרים הינם בתחומים בניה ירוקה, תחליפי דלקים לתחבורה וזיהום אוויר במפרץ חיפה. אנו גאים לתרום ליישום מדעי הסביבה בממשל, למען סביבה וחיים טובים יותר בישראל.

להודעת המשרד להגנת הסביבה על מימון המחקרים.

A house with Building Integrated Photovoltaic (BIPV) roof.

Photo by Dave Dugdale @ flickr.com

bottom of page