top of page

ד"ר חגית אולנובסקי

  • Facebook
  • LinkedIn

לחגית תואר שני בכימיה ביולוגית וביואינפורמטיקה מהאוניברסיטה העברית (סיימה בהצטיינות), תואר שלישי בביולוגיה סביבתית ואבולוציונית מאוניברסיטת חיפה, ובוגרת תוכנית "ממשק" לשילוב מדע בממשל. את המחקר לתואר השלישי ביצעה במעבדות מכוני הבריאות הלאומיים האמריקאיים (NIH) במרילנד, שם צברה ניסיון רב בעבודה המשלבת מחקר מדעי לצורך התוויית מדיניות בתחומי הבריאות והסביבה. לאחר מכן הוכשרה באוניברסיטת הרווארד בבוסטון לניהול סיכוני בריאות וסביבה במגזר הציבורי. במסגרת תוכנית "ממשק" ייעצה חגית למדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, הכינה את התשתית לתוכנית לאומית לבריאות וסביבה, מיפתה את תחומי הפעילות של המשרד להגנת הסביבה וקידמה פרויקטים של ניהול סיכוני בריאות וסביבה במשרד.

כיום, ממשיכה חגית לסייע למשרד להגנת הסביבה, במגוון נושאים של ניהול סיכונים, רגולציה ישראלית ובין-לאומית, בריאות וסביבה והנגשת פעילות המשרד לציבור. בנוסף עובדת חגית כיועצת לפרוייקטים של רשות הטבע והגנים (ונכללת ברשימת המומחים של הרשות), ומנהלת תהליכים ופרוייקטים עבור ארגונים, חברות ועיריות, בהן עיריית תל אביב (רשות הסביבה) ועיריית אשדוד. במסגרת תוכניות שונות של המדען הראשי במשרד הכלכלה, מלווה חגית כיועצת עסקית פרויקטי מחקר מתקדמים במוסדות אקדמיים – להכוונת המחקרים כך שיגבר הסיכוי לפיתוחים מסחריים ולשיפור איכות הסביבה ובריאות התושבים.

חגית יסדה את הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא (ע"ר) וכיהנה כיושבת הראש של הפורום בשנותיו הראשונות. מטרת הפורום לקדם תזונה בת-קיימא בישראל, באמצעות איסוף והנגשת מידע לציבור, קידום הנושא בכנסת ובממשלה, יצירת שיתופי פעולה בין האקדמיה, המגזר השלישי והרשויות, וקיום דיון ציבורי-מקצועי בנושאים שבין תזונה, בריאות, סביבה, חקלאות וחברה.

חגית מומחית מיומנת במתודולוגיה של ניהול סיכונים במגוון תחומים; עשר שנות ניסיון בשירות קבע בהן פיקדה על פעילויות מבצעיות-מודיעיניות, בתוספת תפקידי ניהול בסביבות משתנות ומאתגרות, יצרו יכולת ומיומנויות יוצאות דופן שחגית מיישמת בהצלחה בפרוייקטים מעשיים שונים. פרט לקשרים עם מומחים ובעלי תפקידים בישראל, חגית מנהלת גם קשרי עבודה שוטפים עם מומחים באקדמיה ובשירות הציבורי הן באירופה והן בארה"ב, ע"פ הצורך בפרויקטים השונים בהם היא מעורבת.

חגית מומחית להנגשת ידע מדעי מורכב לציבור הרחב ולאוכלוסיות בעלות צרכים שונים (משפטנים, כלכלנים וכו') הן בכתב והן בע"פ. חגית מרבה להתראיין ולכתוב לאמצעי תקשורת רבים לשם הנגשת הידע המדעי לציבור.

bottom of page