פיתוח תוכנית אסטרטגית להגנה על שטחים פתוחים בישראל

NahshonimQuarry-CAM01140-4_edited.png

Photo by Daniel Madar.

ב-2020, SP Interface החלה בפיתוח תוכנית אסטרטגית להגנה על שטחים פתוחים עבור המשרד להגנת הסביבה.  מטרת התוכנית לתת כלים למשרד להגנת הסביבה להגן על השטחים הפתוחים שנותרו בישראל מפני פיתוח, קיטוע, והפרה. כל זאת תוך שמירה על המגוון הביולוגי. התוכנית כוללת מרכיב ניהולי-ממשקי אותו מובילה SP-Interface, בשיתוף עם האקולוג ד"ר אמיר פרלברג והכלכלן נדב כספי. לתוכנית גם מרכיב פיזי-סטטוטורי, בהובלת אריק רוזנפלד ומוטי קפלן.

29ENV_DF.jpg

במסגרת הפרויקט, SP-Interface כותבת גם את הדוח הישראלי לאמנת המגוון הביולוגי של האו"ם (CBD- Convention on Biological Diversity). התוכנית נכתבת בשיתוף אגף שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי ואגף תכנון במשרד להגנת הסביבה.