ביצוע מחקר לבחינת המו"פ בתחום מדעי הסביבה- בתעשייה, באקדמיה ובמערכת החינוך- עבור משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

SP Interface, יחד עם שותפיה ממוסד שמואל נאמן (הטכניון) ומהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, זכתה במכרז לביצוע מחקר לבחינת תחומי פעילות המו"פ – תשתיות וכוח-אדם בתחום הסביבה והגנתה בתעשייה, באקדמיה ובמערכת החינוך. המחקר הוזמן ע"י המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח (מולמו"פ) במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

המחקר יחל באמצע שנת 2017 וצפוי להמשך כשנתיים. במהלכו נסקור את המו"פ בתחום הסביבה בארץ ובעולם, ונמליץ למולמו"פ על דרכים לחיזוק המו"פ הסביבתי בישראל. מטרתו לסייע למולמו"פ לגבש תכנית למדיניות ממשלתית לפיתוח, שימור וקידום המו"פ בתחום הסביבה בישראל.

אנו גאים לבצע מחקר בעל חשיבות לאומית בתחום מדעי הסביבה בישראל.

United States Mission Geneva @ flickr.com

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.