top of page

מחקר של SP Interface מצא כי הספינות בנמלי חיפה ואשדוד פולטות זיהום כבד ומסוכן 2016-2022
A study on Reducing Marine Vessels' Air Pollution at Haifa and Ashdod ports

Port_of_Haifa_Haifa municipality and Zvi

Photo: Haifa municipality and Zvi Roger @ Wikipedia

בנובמבר 2019 פרסמנו מחקר על הפחתת זיהום אוויר מכלי שיט בנמלי חיפה ואשדוד. המחקר בדק לראשונה באופן מעמיק את היקף פליטת זיהום אוויר מספינות בנמלי חיפה ואשדוד, ואת השפעת הפליטות על זיהום האוויר בערים אלו.

המחקר בוצע בשיתוף עם יוגב ברק, איל רזי-ינוב ואורן נועם מ-Aviv AMCG, ומומן ע"י המשרד להגנת הסביבה.

בינואר 2022 פרסמנו את המחקר בעיתון המדעי Atmosphere. היקפי הפליטות של NOx, SOx ו-PM2.5 מהספינות בנמלים אלו גדולים פי 3-20 מאלו של אזורי התעשיה וסקטור התחבורה היבשתית בכל אחת מערים אלו.

זיהום האוויר הנפלט מהספינות בנמלים ובקרבתם, דומה בהיקפו לזיהום הנפלט מתחנת כוח פחמית בהספק של 1,000MW הפועלת בתוך עיר, אך ללא ארובה גבוהה המאפיינת תחנות כוח גדולות. ידוע כי תחנות כוח פחמיות בחדרה או באשקלון פולטות זיהום רב. אולם, תחנות אלו מצויידת בארובות בגובה 200-300 מ', אשר פולטות את המזהמים בגובה רב. עד אשר הזיהום מגיע חזרה לפני הקרקע, הוא נמהל באוויר והשפעתו פוחתת בכמה וכמה סדרי גודל.

כמו כן, בחלק מתחנות הכוח הפחמיות הותקנו סולקנים לצמצום הפליטות. אולם, הספינות בנמלים, אשר פועלות בד"כ על מזוט, משחררות את הפליטות שלהן סמוך לפני הקרקע. גם ספינות אשר עוגנות בנמל, ממשיכות לפלוט זיהום אוויר בהיקף גבוה מכיוון שהן צריכות לספק אנרגיה למערכות שונות (כמו משאבות, קרור, מיזוג-אוויר).

המצב בחיפה חמור אף יותר מאשר באשדוד. זאת בעיקר מכיוון שהשילוב של מיקום הנמל בסמוך להר הכרמל ובסמוך לעיר התחתית, וכן של משטר הרוחות השולטות באזור- מביא לכך שהזיהום "נכלא" באזור העיר התחתית, ולא מתפזר בצורה אפקטיבית ע"י הרוח. הנמל קרוב יותר לעיר התחתית וקרוב יותר לכרמל לעומת אזור התעשייה המזהם של מפרץ חיפה, לכן השפעת זיהום זה ככל הנראה משמעותית יותר לתושבים ולעובדים בעיר התחתית.

ניתוח ראשוני של העלויות החיצוניות של זיהום זה, מראה כי הן בהיקף של לפחות מיליארד ש"ח בשנה לשני הנמלים. אולם, ככל הנראה המספרים גבוהים יותר, מכיוון שנלקחו פרמטרים שמרניים מאוד.

המחקר כולל סקירת פתרונות קיימים מהעולם, והמלצות על דרכים לצמצום פליטות אלו בישראל. נציין כי קשה הרבה יותר לצמצם פליטות בתחום הספנות שהוא בינלאומי וישראל שותפה זוטרה בו, לעומת צמצום פליטות מתחומי התחבורה או התעשייה ששייכים לישראל בלבד. אולם, בשני העשורים האחרונים העולם המפותח צמצם באופן דרסטי פליטות מספינות בנמלים ובסמוך לחופים. אפילו סין החלה בצמצום משמעותי של מקור זיהום זה בשנים האחרונות. המשמעות היא כי כיום רוב הספינות בעולם כבר מחוייבות לצמצום פליטות אם הן מבקרות בצפון אמריקה, אירופה ועכשיו גם סין (ז"א, רוב עולם הספנות). לכן, יהיה הרבה יותר קל לחייב ספינות בין-לאומיות להפחית פליטות בישראל כאשר הן כבר עושות זאת בחלק ניכר מהעולם.

למחקר יש כבר תוצאות מיידיות. בסוף 2019 החליטה הנהלת נמל אשדוד על התקנת מערכת Electric Shore Power (ESP), אשר מספקת לספינות עוגנות חשמל מהחוף להנעת מערכות הספינה (קירור, מיזוג, תאורה, משאבות וכו'). כך, נחסכת הפעלת מנועי עזר מזהמים בנמל בעת עגינה. ההחלטה בנמל אשדוד התקבלה אפילו לפני הפרסום הרשמי של המחקר, אך לאחר שתוצאותיו הובאו לידיעת המשרד להגנ"ס, רשות הספנות והנמלים, והנמלים עצמם- מוקדם יותר ב-2019.

atmosphere_logo.png

למחקר המלא שעבר ביקורת עמיתים באנגלית.

To the peer reviewed research in English

לדוח סיכום המחקר (סיכום מנהלים מורחב בעברית ומחקר מלא באנגלית).

To the research summary in English

29ENV_DF.jpg

לדיווח על המחקר ולדוח סיכום המחקר באתר המשרד להגנת הסביבה:

AMCG_logo3_edited.jpg
index.png
  • כתבה בכאן דרום אשדוד:

haipo_site_logo_294X130.png
  • כתבה בחי פה:

logo.png
  • כתבה ברדיו חיפה:

פרסום המחקר בתקשורת:

haaretz-800.jpg
  • כתבה בעיתון הארץ:

1200px-דבר_העובדים_בארץ_ישראל.svg.png
  • כתבה בדבר:

518352106540029089636_edited.png
  • כתבה באשדוד-נט:

infospot-logo.png
  • כתבה ב-infospot:

shiper-logo.png
  • פרסום בהמטען:

פרסום על התקנת Electric Shore Power בנמל אשדוד:

infospot-logo.png
  • פרסום ב-infospot:

אשדודים-לוגו.png
  • פרסום באשדודים:

bottom of page