ד"ר דניאל מדר

בעל תואר ראשון במדעי החיים ומדעי הרפואה מאוניברסיטת ת"א [סיים בהצטיינות], תואר שני ושלישי בתחום מיקרואורגניזמים בסביבות משתנות במכון ויצמן, פוסט דוקטורט במכון ויצמן, ופוסט דוקטורט במדעי הסביבה ויישום מדע בממשל.

בין 2003-2006 במסגרת עבודה במטע בר-קיימא, פיתח וייצר ביודיזל משמן בישול משומש להנעת כלים חקלאיים; עסק במיחזור גזם מטעים, במניעת סחף, בניהול נגר עילי, בשמירה ועידוד בתי גידול לחיות בר, ובשימוש במים מושבים להשקיה. מאז 2013 הוא משמש כיועץ מדעי בתחומים מדעי הסביבה, אנרגיות חלופיות, ישום מדע בממשל, מדעי החיים ומדעי הרפואה. בין 2013-2014 היה עמית ממשק בלשכת המדענית הראשית שבמשרד להגנת הסביבה, שם עסק בתחומים הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה; תחליפי נפט (תחליפי דלקים לתחבורה); כתיבת קולות קוראים למחקרים, שיפוט הצעות מחקר וכתיבת חוות דעת על דוחות מסכמים של מחקרים; טכנולוגיות סביבה; תמלוגים ממחקרים; ואנרגיות חלופיות. דניאל נתן ייעוץ מדעי למנכ"ל ולשר, וקיים שיתופי פעולה עם משרד האנרגיה ומשרד החקלאות. דניאל כתב דוח בנושא הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה. אחת מהמלצותיו אושרה בממשלה ב-2014, והביאה לפרסום מכסות חשמל חדשות לאנרגיה פוטו-וולטאית בהיקף של 50% מהמכסות שאושרו עד 2012.

דניאל עוסק בשינוי אקלים, והוא מקדם הכרה בישראל בפליטות גזי חממה  משמעותיות מתעשיית הגז הטבעי באמצעות הרצאות, פגישות, מאמרים וכתבות. הוא עוסק גם בחקלאות וסביבה, מדיניות סביבה, בתקשורת המדע, ובהנגשת המדע ללא מדענים. הוא כותב ועורך כתבות מדעיות עבור סוכנת הידיעות זווית, המתפרסמות בכלי התקשורת המרכזיים.

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.