top of page

מחקר: מדידת פליטות מתאן ממערך תחליפי הדלקים לתחבורה בישראל 2018-2022

קו"ק למחקרים 2017- המשרד להגנת הסביבה
התוכית הלאוית לתחליפי דלקים ולתחבורה חכמה

SP Interface, בשיתוף פרופ' איתי קלוג מאוניברסיטת גן-גוריון, פרופ' שרלוט שוץ מהאוניברסיטה הטכנית של דנמרק (Technical University Denmark) וד"ר ענת צ'צ'יק מאוניברסיטת בר-אילן, זכתה במימון לפרויקט מחקר גדול בתחום פליטות מתאן ממערך תחליפי הדלקים לתחבורה בישראל.

הפרויקט ימשך בין 2018-2022. המימון לפרויקט הינו מטעם המשרד להגנת הסביבה, במסגרת קול קורא למחקרים בתחום תחליפי נפט לתחבורה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2017.

זהו מחקר ראשון מסוגו בארץ, העושה שימוש בכלים חדשניים אשר כמעט ולא בוצע בהם עדיין שימוש מחקרי בעולם. פרויקט זה מביא לידי ביטוי את המאמץ של SP Interface לקדם את ההכרה בישראל בגז החממה הפוטנטי מתאן.

ד"ר ענת צ'צ'יק- אונ' בר-אילן
ד"ר ענת צ'צ'יק- אונ' בר-אילן
פרופ' איתי קלוג- אונ' בן-גוריו
bottom of page