top of page

סדרת הרצאות אינטרנטיות (וובינרים) של SP Interface לשנים 2020-2021

pexels-ketut-subiyanto-4545951_edited.pn

Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

אנחנו ב SP Interface מחברים את המדע לחיים האמיתיים, למציאות היומיומית. תחומי המומחיות העיקריים שלנו הם מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות וסביבה, ניהול סיכונים, אנרגיות מתחדשות, חקלאות וסביבה,  שינוי אקלים וגזי חממה.  
אנו מיומנים ביישום מדע במדיניות, בהנגשת מידע מדעי לכל, ובעבודה תכליתית ומדוייקת לטובת הציבור. במסגרת זו, החלטנו להנגיש את הידע שצברנו לציבור הרחב והמתעניין, באמצעות סדרת וובינרים (הרצאות אינטראקטיביות באינטרנט) שיהיו זמינים גם לצפייה מאוחרת.

הסדרה תעסוק בנושאים: הרצאה 1- כלים חד-פעמיים בימי קורונה; הרצאה 2- מסיכות, כפפות, ניקוי וחיטוי בבית בימי קורונה; הרצאה 3- גז המתאן והמחיר הסביבתי שלו; פאנלים סולאריים המותקנים כחלק אינטגרלי ממעטפת מבנים גדולים; הקטנת החשיפה למזהמים ממזון; ועוד.

הרצאה 3: הגז הטבעי מאיץ את שינוי האקלים

ההרצאה השלישית תתמקד בתחום פליטות מתאן מסקטור הגז הטבעי. מתאן הוא גז חממה חזק פי ~90 מפחמן דו-חמצני. פליטות שלו לאורך מחזור החיים של גז טבעי גורמות לכך ששימוש בגז טבעי גרוע כמו שימוש בפחם ונפט מבחינת ההשפעה על שינוי אקלים.

 • מהם גזי חממה? מהו שינוי אקלים?

 • גז טבעי וזיהום אוויר.

 • מהו מתאן?

 • מה היקף פליטות המתאן מסקטור הגז הטבעי?

 • האם מתאן גורם גם לזיהום אוויר?

 • מה אפשר לעשות?

המרצה: ד"ר דניאל מדר, מייסד-שותף.

הוובינר התקיים ב-3.2.2021.

למידע נוסף על מתאן.

וובינר 2: מסיכות, כפפות, חיטוי וניקוי בימי קורונה

הוובינר השני התמקד בענייני קורונה, לאור העלייה בתחלואה, צעדי הסגר או הריסון הצפויים, וההנחיות הסותרות שאנחנו מקבלים מכל עבר: איך שומרים על הבריאות והסביבה בימי קורונה + חגים + סגר/ ריסון/ הגבלות תנועה (ובונוס: מה העלו בדיקות המעבדה של מוצרי אלכוג'ל בארה"ב? אתם לא רוצים לדעת... עכשיו, תנחשו מה המצב בישראל!).

 • האם בכל מקום בו מאותר חולה יש לבצע חיטוי? ואם כן – כיצד?

 • מי צריך להשתמש בכפפות ומי לא צריך?

 • איזו מסיכה הכי יעילה למניעת הדבקה? והאם זו גם המסיכה ששומרת על בריאותנו באופן כללי?

 • מה אנחנו חייבים לעשות בבית, בכל יום?

 • מדוע חשוב לצאת מהבית דווקא בשבועות הקרובים?

המרצה: ד"ר חגית אולנובסקי, מייסדת-שותפה.

הוובינר התקיים ב-23.9.2020.

הרצאה 2
הרצאה 1
וובינר 1: כלי אוכל חד-פעמיים בימי קורונה 

הוובינר הראשון שלנו עסק בסוגיה בוערת: השימוש הגדל בציוד חד-פעמי בימי הקורונה.

 • מהן הסיבות בגללן חל גידול בשימוש?

 • באילו מקרים ניתן להשתמש ברב-פעמי?

 • מהן החלופות לשימוש בחד-פעמי?

 • האם חד-פעמי מתכלה מזיק פחות לסביבה?

 • מהם הסיכונים בשימוש בחד-פעמי?

המרצה: ד"ר חגית אולנובסקי, מייסדת-שותפה.

הוובינר התקיים ב-6.9.2020.

הרצאה 3
bottom of page