top of page

שירותי איתור וכימות פליטות פחמן דו-חמצני באמצעות לוויין

SP Interface מספקת שרותי מדידה, איתור וכימות של פליטות פחמן דו-חמצני (CO2) באמצעות חישה מרחוק, ברזולוציה גבוהה של 50 מטר, בהשוואה ללוויינים קודמים עם רזולוציה של 5 ק"מ ומעלה. המדידות מתבצעות באמצעות לוויין ראשון מסוגו של חברת GHGSat הקנדית. הלוויין מסוגל לאתר ולכמת פליטות פחמן דו-חמצני (פד"ח) מרובות בשטח של 12X12 ק"מ במדידה אחת- כל אזור התעשיה של מפרץ חיפה למשל. רמת הדיוק של המערכת גבוהה יותר משל רוב אמצעי המדידה הקרקעיים הקיימים.

ד"ר ענת צ'צ'יק- אונ' בר-אילן

סימולציה של פליטת פחמן דו-חמצני מתחנת כוח בארה"ב. עננת הפד"ח נעה מהארובות עם כיוון הרוח. הצבעים משקפים את ריכוזי הפד"ח באטמוספרה מעל לרמת הרקע שלו.

ניתן לבצע מדידה חד-פעמית או מדידות מרובות לאורך חצי שנה או שנה, ולחשב את קצב הפליטה היומי או השנתי. המערכת מסוגלת למדוד אתרי פליטה נקודתיים כמו ארובה, צינור או מיכל.

פחמן דו-חמצני הינו גז החממה העיקרי באטמוספרה של כדור הארץ. פליטה מרובה של פחמן דו-חמצני אנתרופוגני (ממקור אנושי) הינה אחת הסיבות העיקריות אשר גורמות לשינוי האקלים. שינוי האקלים גורם כבר היום לנזקים בריאותיים וכלכליים, אשר צפויים להחריף בעשורים הקרובים.

פחמן דו-חמצני נפלט בכמויות גדולות מתחנות כוח, ממפעלי תעשייה כגון מפעלי מלט, פלדה ודשן, וממערך התחבורה.

הלוויין ביצע למעלה מ-1500 מדידות מאז שיגורו בקיץ 2016 ועד סוף 2017. בשנים הקרובות צפויים להצטרף אליו לוויינים נוספים ומשופרים, אשר ישפרו את הדיוק, את הרזולוציה, את זמינות הלוויינים ואת תדירות המדידות.

קו"ק למחקרים 2017- המשרד להגנת הסביבה

שימושים בטכנולוגיה:

 • איתור וכימות פליטות פחמן דו-חמצני מ:

  • תחנות כוח.

  • מפעלי מלט.

  • מפעלי דשן.

  • מפעלי פלדה.

 • צמצום פליטות פחמן דו-חמצני.

 • מחקר בתחום גזי חממה ושינוי אקלים.

 • רגולציה בתחום פליטות פחמן דו-חמצני, עמידה ביעדי התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה, ועמידה בייעדי הסכם האקלים בפריז (2015).

 • תכנון מערכת תמחור פחמן בישראל.
 • תפיסת, אחסון וניצול פחמן דו-חמצני CCU\S.
למידע נוסף, פנו אלינו.
bottom of page