top of page

פרויקט SEIS לשיתוף מידע סביבתי במדינות הים התיכון 2018-2020

eea.png
250px-LOGO_LAMAS.jpg
unep_map.png
29ENV_DF.jpg

SP Interface ריכזה את פרויקט SEIS- Shared Environmental Information System של האיחוד האירופי, עבור מדינת ישראל. הפרויקט עוסק באיסוף נתונים סביבתיים, עיבוד נתונים, פיתוח מדדים סביבתיים ויצירת תמונת מצב אזורית. הפרויקט מתמקד בפסולת, מים ופליטות מתעשיה לים התיכון.

הפרויקט הוא תולדה של שיתוף פעולה בין ה- European Environment Agency (EEA) וה- UN environment Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP).

ישראל השתתפה בפרויקט כחלק מ-SEIS II South. מטרת העל של הפרויקט הייתה ליצור תמונת מצב סביבתית של אזור הים התיכון עבור תוכנית Horizon 2020 להפחתת הזיהום בים התיכון.

SP Interface עבדה על הפרויקט יחד עם המשרד להגנת הסביבה ועם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

h2020_edited.png
bottom of page