פרויקט SEIS- Shared Environmental Information System

250px-LOGO_LAMAS.jpg
29ENV_DF.jpg

SP Interface זכתה לריכוז פרויקט SEIS- Shared Environmental Information System של האיחוד האירופי, עבור מדינת ישראל. הפרויקט עוסק באיסוף נתונים סביבתיים, עיבוד נתונים, פיתוח מדדים סביבתיים ויצירת תמונת מצב אזורית. הפרויקט מתמקד בפסולת, מים ופליטות מתעשיה לים התיכון.

הפרויקט הוא תולדה של שיתוף פעולה בין ה- European Environment Agency (EEA)

וה- UN environment Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP).

ישראל משתתפת בפרויקט כחלק מ-SEIS II South. מטרת העל של הפרויקט היא ליצור תמונת מצב סביבתית של אזור הים התיכון עבור תוכנית Horizon 2020 להפחתת הזיהום בים התיכון.

SP Interface עובדת על הפרויקט יחד עם המשרד להגנת הסביבה ועם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

h2020_edited.png
unep_map.png
eea.png

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.