חוות דעת מקצועיות

בניין בית המשפט העליון בירושלים, מושבו של בית הדין הגבוה לצדק (בג"צ).

Photo source: Flickr and Wikimedia. 

ל- SP Interface ניסיון עשיר ומוצלח בכתיבת חוות דעת מקצועיות בכל תחומי עיסוקינו, ובכלל זה:

  1. חוות דעת להתנגדות לתוכניות בוועדות תכנון מחוזיות ולאומיות (ות"ל ו-ותמ"ל). בין לקוחותינו: רשויות מקומיות מכל רחבי ישראל, ועדי ישובים וצוותי פעולה מקומיים.

  2. חוות דעת לתביעות ייצוגיות: בין לקוחותינו, אחד ממשרדי עורכי-הדין הגדולים בישראל, בעל ניסיון של עשרות תביעות ייצוגיות.

  3. חוות דעת לעתירות המוגשות לבג"צ: בדצמבר 2020 זכה איגוד ישראלי גדול בעתירה בבג"צ בזכות חוות דעת מקצועית שלנו.

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\19\710\081\v16&fileName=19081710.V16&type=4

https://supreme.court.gov.il/Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYearDate=2019&CaseNumber=8171&DateType=1&SearchPeriod=8&COpenDate=null&CEndDate=null&freeText=null&Importance=null

אנו מנוסים בהצגת חוות הדעת בע"פ מול הוועדות ומול השופטים, בשלל מתארים וגם בדיון אל מול המומחים של הצד הנגדי. פרטים נוספים על ניסיון העבר ימסרו לפונים. נשמח להיפגש (דיגיטלית, בשלב זה) על מנת להבין את הצורך בחוות הדעת ולהתאים את המענה הנדרש.

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.