top of page

תחום בריאות וסביבה

sp-interface_covid19_5_edited.png

בשנת 2020, לאור מגיפת ה-COVID-19, גם ב- SP Interface אנו עוסקים בפרויקטים מיוחדים בתחום הקורונה: מתוכנית חילוץ ירוקה ממשבר הקורונה, ביצוע סדרת הרצאות אינטרנטיות לציבור הרחב, כתיבת מאמרים והשתתפות בראיונות בנושא בתקשורת.

%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259B%25D7%25A0
230px-walla_NEWS.png

תוכנית חילוץ ירוקה ממשבר הקורונה:

השתתפנו בפיתוח תוכנית חילוץ ירוקה ממשבר הקורונה, אשר תאפשר הקלה כלכלית ותעסוקתית במשק, תוך צמצום פגיעות בסביבה ותוך קידום פרויקטים אשר יסייעו לסביבה. התוכנית היא עבודה משותפת של חיים וסביבה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, האגודה הישראלית לאקולוגיה ושינוי כיוון. אנו כתבנו חלקים ניכרים בתחומי אנרגיה, תחבורה, בניה ירוקה, חקלאות ומזון.

כתבה על תוכנית החילוץ הירוקה מהקורונה.

הזמנה ובינר 1 חד פעמי.png

סדרת הרצאות אינטרנטיות (וובינרים) מדעיות לציבור הרחב:

יזמנו סדרת הרצאות אינטרנטיות מדעיות לציבור הרחב, ללא תשלום, בתחומים בהם אנו עוסקים. מהרצאות בתחום הקורונה, בריאות וסביבה, זיהום אוויר, חישה מרחוק של פליטות גזי חממה ועוד.

Ecologia_VeSviva_logo.png

מאמר מדעי על ריסוסים מרחביים של חומרי חיטוי:

ד"ר חגית אולנובסקי פרסמה מאמר בכתב העת המדעי אקולוגיה וסביבה, על נזקים סביבתיים ובריאותיים פוטנציאליים עקב ריסוסים מרחביים של חומרי חיטוי, אל מול אפקטיביות מועטה של פעולות אלו לניטרול בפועל של וירוס הקורונה. המאמר נכתב יחד עם ד"ר גל זגרון מהמשרד להגנת הסביבה.

ניהול סיכונים אישי בתקופת הקורונה:

ד"ר חגית אולנובסקי קיימה ראיון יוצא דופן מבחינתנו, לכלי התקשורת החרדי תצפית (מבית הפלס) על ניהול סיכונים אישי בתקופת הקורונה (עמ' 10-15). מסיבות שונות, המגזר החרדי נפגע בצורה יחסית קשה ממגיפת הקורונה, גם בישראל ועוד יותר מכך בארה"ב.

ראיון-חגית-תצפית.png

משבר האמון יפגע במוכנות להתחסן:

ראיון עם ד"ר חגית אולנובסקי בדבר.

1200px-דבר_העובדים_בארץ_ישראל.svg.png

ניהול סיכונים אישי בתקופת הקורונה:

ראיון עם ד"ר חגית אולנובסקי בדבר.

1200px-דבר_העובדים_בארץ_ישראל.svg.png
bottom of page