פרויקטים של SP Interface בתחום הקורונה- 2020

Photo by Daniel Madar.

ב-2020, לאור מגיפת ה-COVID-19, גם ב- SP Interface אנו עוסקים בפרויקטים מיוחדים בתחום הקורונה.

מאי-יוני 2020: השתתפנו בפיתוח תוכנית חילוץ ירוקה ממשבר הקורונה, אשר תאפשר הקלה כלכלית ותעסוקתית במשק, תוך צמצום פגיעות בסביבה ותוך קידום פרויקטים אשר יססיעו לסביבה. התוכנית היא עבודה משותפת של המכון הישראלי לדמוקרטיה, האגודה הישראלית לאקולוגיה וחיים וסביבה.

Ecologia_VeSviva_logo.png

אפריל 2020: ד"ר חגית אולנובסקי פרסמה מאמר בכתב העת המדעי אקולוגיה וסביבה, על נזקים סביבתיים ובריאותיים פוטנציאליים עקב ריסוסים מרחביים של חומרי חיטוי, אל מול אפקטיביות מועטה של פעולות אלו לניטרול בפועל של וירוס הקורונה. המאמר נכתב יחד עם ד"ר גל זגרון מהמשרד להגנת הסביבה.

מאי 2020: ד"ר חגית אולנובסקי התראיינה בדבר על ניהול סיכונים אישי בתקופת הקורונה.

1200px-דבר_העובדים_בארץ_ישראל.svg.png
ראיון-חגית-תצפית.png

יוני 2020: ד"ר חגית אולנובסקי קיימה ראיון יוצא דופן מבחינתנו, לכלי התקשורת החרדי תצפית (מבית הפלס) על ניהול סיכונים אישי בתקופת הקורונה (עמ' 10-15). מסיבות שונות, המגזר החרדי נפגע בצורה יחסית קשה ממגיפת הקורונה, גם בישראל ועוד יותר מכך בארה"ב.

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.