מחברים את המדע למציאות

Horizon 2020 winners

WINNERS

tedward-quinn-KXludRM_Q-E-unsplash-2_edi

ניהול סיכונים בחיטוי המרחב הציבורי

מאמר של ד"ר אולנובסקי בעיתון המדעי "אקולוגיה וסביבה"

ב- SP Interface אנו מחברים את המדע לחיים האמיתיים. אנו מתמחים בתחומי מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות וסביבה, אנרגיות מתחדשות, תחליפי דלקים, וביולוגיה. אנו מומחים ביישום מדע במדיניות, בהנגשת מידע מדעי...

פרויקטים לדוגמה

באמתחתנו עשיה של עשרות פרויקטים עם המגזרים השונים: משרדי ממשלה ורשויות, חברות מסחריות, אקדמיה, עמותות, גופים ואנשים פרטיים.

מה אנחנו עושים

אנו עוסקים במחקר, בייעוץ ובעבודה מדעית בתחומי מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות וסביבה, אנרגיות מתחדשות, תחליפי דלקים, וביולוגיה. אנו עובדים עם משרדי ממשלה ורשויות, עם חברות מסחריות, עם גופים אקדמיים, ועם גופים ירוקים.

© 2020 by SP Interface. Proudly created with Wix.com.